To podziękowanie dla wszystkich naszych Przyjaciół.  
 
Przekaż 1,5%"
Fundacja "Pan Władek"
 
Najbardziej aktualne wiadomości z działalności są na FACEBOOK
 
Profile WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO
Witam majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy ciebie piosenką, Która w całej Polsce słynie:
/Witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj!/bis
Nierząd braci naszych cisnął, Gnuśność w ręku króla spała, A wtem trzeci Maj zabłysnął, I nasza Polska powstała.
/Wiwat Maj, piękny Maj, Wiwat wielki Kołłątaj!/bis
Ale chytrości gadzina, Młot swój na nas gotowała, Z piekła rodem Katarzyna Moskalami nas zalała;
/Chociaż kwitł piękny Maj, Rozszarpano biedny kraj./bis
Na ustroniu jest ruina, W której pamięć Polak chował;
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na naszych łzach czatował.
/Gdy nadszedł Trzeci Maj, Kajdanami brzęczał kraj./bis
Wtenczas Polak ze łzą w oku, Smutkiem powlókł blade lice, Trzeciego Maja co roku, Wspominał lubą rocznicę
/I wzdychał; „Boże daj, By zabłysnął trzeci Maj!”/bis
W piersiach rozpacz uwięziona
W listopadzie wstrzęsła serce, Wstaje Polska z grobu łona, Pierzchają dumni morderce.
/Błysnął znów Trzeci Maj, Teraz nasz wesoły kraj!/bis
Wstecz
pity 2017