To podziękowanie dla wszystkich naszych Przyjaciół.  
 
Przekaż 1,5%"
Fundacja "Pan Władek"
 
Najbardziej aktualne wiadomości z działalności są na FACEBOOK
 
ProfileKolejny raz możemy polegać na naszych sprawdzonych DARCZYŃCACH. PILNE przygotowania do wyjazdu humanitarnego nr 36 do Ukrainy.
Wstecz
pity 2017