ProfileSkuteczna pomoc Fundacji "Pan Władek".

Szczegóły można zobaczyć tutaj


Numer konta: 53 1160 2202 0000 0000 5069 9907
 
Najbardziej aktualne wiadomości z działalności są na FACEBOOK
 
Profile Szkoła w Warczu otwarta na dzieci z niepełnosprawnościami. "Ważne jest poznanie i zrozumienie dziecka"

Jakie są największe problemy dzieci niepełnosprawnych? W Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu jest 96 uczniów zarówno z niepełnosprawnościami intelektualnymi, jak i chorobami somatycznymi. W audycji Więcej serca i mniej barier gośćmi były przedstawicielki tej placówki: wychowawca Dorota Lubiejewska-Skiba, psycholog Anna Zdancewicz i terapeuta Anna Szejko-Gomułka. Rozmawiała Olga Zielińska.

- W naszej szkole mamy szczególną, rodzinną atmosferę. Uczniów jest mniej niż w szkołach ogólnodostępnych, w związku z tym znamy bardzo dobrze wszystkich podopiecznych i ich rodziny. Ważna jest obserwacja. Poznanie dziecka i zrozumienie jego potrzeb - mówiła Anna Zdancewicz.

Czytaj więcej...

pity 2017