To podziękowanie dla wszystkich naszych Przyjaciół.  
 
Przekaż 1,5%"
Fundacja "Pan Władek"
 
Najbardziej aktualne wiadomości z działalności są na FACEBOOK
 
ProfileFundacja Pan Władek z nagrodą od prezydenta. Za działalność na rzecz "dobra wspólnego", Zobacz w M.RADIOGDANSK.PL
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczpospolita Polska / Kancelaria / Nagroda „Dla Dobra Wspólna” zobacz PREZYDENT.PL
ProfileNominowani do nagrody Prezydenta RP - Fundacja Pan Władek

Czytaj więcej...

pity 2017